تحقیق و توسعه در uniross فرانسه


در Uniross ما به طور مداوم در تلاش هستیم تا با تغییر تقاضاها و انتظارات مصرف کنندگان عصر جدید همگام باشیم. تیم تحقیق و توسعه ما متعهد به توسعه و بهبود فناوری‌ها و محصولات از طریق پرورش مؤثر بینش مصرف‌کننده و استفاده از بهترین تکنیک‌های نمونه‌سازی و ساخت کلاس است.

1) محصولات انرژی قابل حمل
2) فناوری های سلولی
3) راه حل های صنعتی
4) راه حل های روشنایی LED